Visa endast rubriker

Rock City vill riva beslut

Rock City Utbildnings AB tycker inte att Hultsfreds kommun har redovisat hur kommunen beräknat bidragsbeloppet till fristående skolor och därför vill man att förvaltningsrätten river upp beslutet.

Rock City säger i sin överklagan att barn- och utbildningsnämnden visserligen angett bidragsbeloppet men man har inte redovisat hur man räknat fram bidraget. Därför finns det enligt Rock City ingen möjlighet att få klarhet i hur bidraget har beräknats och därför kan man inte avgöra om lika villkor gäller, något som lagstiftningen kräver. Rock City yrkar därför i överklagan till den nya förvaltningsdomstolen i Växjö att domstolen undanröjer barn- och utbildningsnämndens beslut och beräknar och fastställer ett nytt bidragsbelopp.