Visa endast rubriker

Projekt Bergskraft drivs vidaresom en ekonomisk förening

Projekt Bergskraft Bergslagen är på upploppet. Men ett nytt Bergskraft står redo att ta över stafettpinnen. Nu som en ekonomisk förening.