Visa endast rubriker

Prognos om mer plus än budget

Budgeten för Ljusnarsbergs kommun 2013 är ett överskott på 4,2 miljoner kronor. Beräkningar pekar nu på ett överskott på 5,5 miljoner kronor.