Visa endast rubriker

PRO-nej till kooperativ

PRO Kopparberg motsätter sig förslaget om att äldreboendena i kommunen ska drivas som en kooperativ hyresrättsförening i framtiden.

– Det är fel att belasta gamla människor med ett sådant ansvar, säger föreningens ordförande Karl-Georg Gustavsson.