Visa endast rubriker

Postslarv anmäls

Ljusnarsbergs kommun kommer att göra en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria angående slarv med postförsändelser. Flera gånger från februari 2008 till februari i år har journalhandlingar till skolhälsovården vid Ljusnarsskolan hamnat på villovägar.