Visa endast rubriker

"Pappor har inte en chans"

I Kalmar län har pappor minimal chans att få enskild vårdnad om sina barn. I minst fyra fall av fem dömer Kalmar tingsrätt till mammans fördel vid vårdnadstvister.

– Pappor har inte en chans, säger Per Frennbro, grundaren av hemsidan Minpappa.nu, som kartlagt hur 17 tingsrätter i södra och mellersta Sverige dömer i vårdnadstvister där utfallet inte blir gemensam vårdnad.

Det är bara Värmland, Visby och Blekinge som har en högre andel domar där kvinnan får enskild vårdnad.

– Det är ren diskriminering, säger Per Frennbro, som startat ett upprop på internet där han kräver skärpt lagstiftning och bättre kompetens på socialtjänstens familjerätter.– Det är där bristerna finns i många kommuner. Tingsrätterna dömer efter det som familjerätterna kommit fram till i sina utredningar.

Det var efter att själv ha förlorat vårdnaden om sina två barn som civilingenjören Per Frennbro förra sommaren startade Minpappa.nu. Han har dessutom, tillsammans med tre andra fäder, anmält familjerätten i Lund till diskrimineringsombudsmannen.

– Det finns ett hav av rättslösa pappor. Var och varannan dag hör jag den ena historien galnare än den andra, säger han.

Att familjerätternas utredningar av barn och tvistande föräldrar ser olika ut i olika delar av landet tror Per Frennbro har många orsaker.

– Dels beror det på att majoriteten av de anställda på familjerätterna är kvinnor, dels finns utredare med bristande utbildning eller minimal erfarenhet.

Vi kräver att alla landets familjerättssekreterare blir legitimerade och att de tar ansvar för sina utredningar.

Per Frennbro lägger ner minst tre timmar om dagen på engagemanget i Minpappa.nu. Närmast väntar en kartläggning av de tingsrätter i landet som ännu inte kartlagts.

– Sedan borde vi granska hur umgänget fungerar i de fall där föräldrarna har gemensam vårdnad, säger Per Frennbro. Det är inte ovanligt att pappor inte får träffa barnen för att mamman gång efter annan ljuger om att barnet är sjukt när det är dags att träffa pappan.