Visa endast rubriker

Ovisst om någon tar över då Konsum lägger ned

Några frågetecken rätades knappast ut vid samhällsföreningens årsmöte och flera faktorer talar för att det blir väldigt svårt att hitta någon, som är beredd att ta över Konsums butik i Ruda, som ska läggas ned den 31 augusti.

Vid årsmötet var vd Jerry Svennerlind och ordförande Kent Lundgren i Konsumentföreningen Oskarshamn med. De båda förklarade att omsättningen i Ruda har sjunkit under de senaste sju åren eller alltsedan företaget Moteco lades ned.
Dessutom uppgav Jerry Svennerlind att de som bor i Ruda handlar för cirka 15 miljoner kronor om året, men för endast sex miljoner i Konsums affär på orten. Om man var mer köptrogen och kom upp i 75 procent av den totala volymen skulle underlaget vara tillräckligt.
Frågorna var åtskilliga och bland annat ansåg en del mötesdeltagare att ledningen för Konsum borde ha satsat mer i Ruda och då även på utbildning av personalen. Nya grepp har helt enkelt saknats.
Konsumentföreningen har haft en del kontakter med intresserade, men har i dagsläget ingen tilltänkt köpare. Därför vädjade ledningen till samhällsföreningen att försöka hitta någon, som är beredd att ta över.
– Det är viktigt att något sker så snart som möjligt och en ny innehavare måste vara klar till den 31 augusti. Jourbutiken kan i och för sig kanske utöka sitt utbud, men vi som bor i Ruda vill ändå ha kvar en affär av Konsums format. Framför allt är det många äldre som drabbas av en eventuell nedläggning, säger Rune Hellqvist, vice ordfröande i samhällsföreningen.
Han och många andra med för den delen erkänner att engagemanget från Rudaborna är mycket dåligt i flera frågor och det gäller alltså inte enbart Konsumbutiken.