Visa endast rubriker

Ostädad tomt såld

Myndighetsnämnden kan ställas inför ett nytt problem, då det gäller en ostädad tomt i Ruda, eftersom fastigheten nyligen bytt ägare.

I onsdagstidningen redogjordes för denna fastighet och den förre ägaren hade två månader på sig att städa upp. Om så inte blev fallet skulle vite utdömas med 10 000 kronor per månad tills dess att tomten var städad.
Enligt kommunens miljö- och byggnadskontor innebär ägarskiftet att man i princip är tillbaka på rutas ett. Ännu har man inte varit i kontakt med den nya ägaren och denne kanske inte ens känner till vitesföreläggandet.
I mer än ett år har det varit problem med den aktuella tomten, som fortfarande ger ett allt annat än tilltalande intryck.
Naturligtvis anser myndighetsnämnden att fastigheten ska städas upp, oavsett vem som är ägare. Sedan återstår att se hur nämnden lyckas i kommunikationerna med den nya ägaren.