Visa endast rubriker

Oro för tågen

Kommer Stångådalsbanan att fungera i framtiden?

Den frågan ställs från Högsby kommun tillsammans med Hultsfreds, Kinda och Vimmerby kommuner i en skrivelse till KLT. Anledningen till oron är de många turer, som har ställts in. Kommunerna är bekymrade av det, som har hänt sedan Veolia tillträdde som operastör för trafiken på Stångådalsbanan i juni 2008.
De fyra kommunerna ser att antalet inställda tåg är mycket stort. Anledningarna varierar, men det som framgår klart i Rikstrafikens rapport är avsaknaden av en kommunikation mellan avtalspartnerna, alltså KLT och Östgötatrafiken på den ena sidan och Veolia på den andra.
Vd Karl-Johan Bodell vid KLT har förklarat att det finns ett avtal mellan parterna, som sträcker sig över sex år och kan därefter förlängas med ytterligare två år. Hur som helst ser Högsby och de övriga tre kommunerna med största allvar på så många inställda turer.
– Det är ett faktum att vi fått ett tappat förtroende för hela trafiken från både kommuner och kommunmedborgare. Vi önskar nu delaktighet, så att vi tydligt kan se vilka förändringar, som görs och i vilken takt detta sker. Att vi som kommuner tvingas sitta vid sidan utan delaktighet eller möjligheter till påverkan är inte längre ett framkomligt spår, förklarar kommunalrådet Ewa Engdahl, Högsby.