Visa endast rubriker

Ont om helgöppna fritidsgårdar

Tillgången till fritidsgårdar är olika beroende på vilken kommun som länets ungdomar bor i. P4 Kalmars kartläggning visar att bara tre kommuner har öppet varje lördagskväll.