Visa endast rubriker

Ont om fritids som har öppet på lördagar

Tillgången till fritidsgårdar är olika beroende på vilken kommun som länets ungdomar bor i. P4 Kalmars kartläggning visar att bara tre kommuner har öppet varje lördagskväll.