Visa endast rubriker

Omsorgstagare säger sitt i enkät

Upplevelsen av trygghet och respekt i arbetet med kommunens omsorgstagare utvärderas nu i en enkät. Målsättningen är att minst 90 procent av brukarna ska vara nöjda med insatserna.