Visa endast rubriker

Nytt grepp ska ge bättre tågtrafik

Högsby har tillsammans med Hultsfred, Vimmerby och Kinda kommuner bestämt sig för att bilda ett infrastrukturkansli.

Gemensamt för de fyra är riksangelägenheterna, Stångådalsbanan och riksväg 34/47, som går genom de fyra kommunerna. I stället för att varje kommun jobbar var för sig samordnas genom nyordningen de gemensamma intressena för att denna infrastruktur ska fortsätta att utvecklas.
Projektledare på halvtid blir Michael Leijonhud vid Hultsfreds kommun, som kommer att komplettera kommunernas befintliga resurser i frågor som gäller infrastrukturen. Han är projektanställd under två år för att kunna fokusera och genomföra beslutade aktiviteter.
Bland de aktiviteterna som kan bli aktuella nämns lobbying, nätverksskapande och annat, som kan påverka satsningar i regionen, alltså i de fyra kommunerna.
– Dessutom, är det en självklarhet att medverka i arbetet, som de regionala partierna gör i enlighet med de regionala transportplanerna. Däremot ska kansliet för infrastrukturen i dessa kommuner inte jobba med frågor, som kommunerna väntas ha ansvar för. Det som förenar kommunerna är de gemensamma riskangelägenheter, alltså järnvägen och riksvägen, som går genom de fyra kommunerna, säger kommunalrådet Ingemar Svanström (C), Högsby.
Projektet får en styrgrupp med kommunalråden och kommuncheferna. Högsby kommun kommer alltså att representeras av kommunalrådet Ingemar Svanström (C) och kommunchef Joakim Malmdal.
De fyra kommunerna bakom infrastrukturkansliet har tillsammans cirka 45 000 invånare.
– Jag tror att det klan bli något väldigt givande med detta kansli. Det är viktigt att mindre kommuner som Högsby samarbetar med andra kommuner och även andra aktörer, sammanfattar Ingemar Svanström.