Visa endast rubriker

Nya turer om varnade lärare

Personalutskottets beslut om att varna ett antal lärare på Torskolans mellanstadium i Torsås leder till nya turer.

Nu kallas kommunens personalchef Per Lindberg till nästa möte i kommunstyrelsen den 14 september för att redogöra för turerna i det uppmärksammade ärendet. Detta efter förslag från Håkan Algotsson (C).

– Därefter får kommunstyrelsen ta ställning till om man ska ta över ärendet från personalutskottet för att besluta om hur Torsås kommun ska förhålla sig till frågan fortsättningsvis. Ärendet har blivit än mer tillspetsat eftersom även elever i Söderåkra skola har fått en skrivelse med liknande innehåll, säger Håkan Algotsson.

I skrivelsen till föräldrarna påtalas konsekvenserna av att lärarna ska få mer schemalagd undervisningstid och de arbetsuppgifter som ska utföras utöver undervisningen.

– Den här skrivelsen får skolchefen först hantera, säger kommunalrådet Roland Swedestam (S).