Visa endast rubriker

Nya regler för flyktingbidrag

De flyktingar som kommer till Mörbylånga kommun och som fått permanent uppehållstillstånd får också ekonomiskt stöd av kommunen. Socialnämnden har beslutat om nya regler för detta.

Migrationsverket betalar ett schablonbelopp på 176 800 kronor för alla flyktingar mellan 16 och 64 år som har permanent uppehållstillstånd (PUT) och som bor i kommunen. För barn och pensionärer betalas lägre belopp. Pengarna ska täcka kommunens ökade kostnader för i genomsnitt 3,5 år per flykting.
En stor del av pengarna används för att betala introduktionsersättning till flyktingarna (i stället för ekonomiskt bistånd eller socialbidrag).
Socialnämnden har beslutat att de som fått uppehållstillstånd och fortfarande bor i kommunens boende för ensamkommande flyktingbarn ska få 3 590 kronor per månad, vilket är samma som riksnormen. De som går i skolan och får studiebidrag på 1050 kronor per månad, får ett lika stort avdrag under 10 av årets månader.
Flyktingar som är över 18 och bor i eget boende får samma summa, plus ett tillägg på max 600 kronor för hemförsäkring, den faktiska hyreskostnaden och 350 kronor för elförbrukning. Även här dras av för studiebidrag. De som jobbar kan också tjäna upp till 4 000 kronor per månad utan avdrag.
För övriga flyktingar med uppehållstillstånd som kommunen tagit emot (exempelvis familjer som kommit av anknytningsskäl), är introduktionsersättningen individuellt beräknad, men man utgår från den nationella normen och lägger på hyres- och elkostnader som varierar beroende på lägenhetens storlek.
Kravet för att få pengarna är att en upprättad introduktionsplan följs, annars blir det avdrag med 500 kronor per månad.
Ensamkommande flyktingungdomar som ännu inte fått uppehållstillstånd erhåller en betydligt lägre summa, mer som en fickpeng.