Visa endast rubriker

Nya kommunchefen på plats

Den närmaste månaden kommer han att intervjua ett 40-tal politiker, kommunala tjänstemän, företagare och andra i samhället samt regionala företrädare. Målet är att få en så allsidig bild som möjligt av Ljusnarsbergs kommun.

– Mitt syfte är också att ta reda på kommunens svagheter, styrka och hot, säger Tommy Larserö, ny kommunchef i Ljusnarsberg.