Visa endast rubriker

Miljonkrav på Migrationsverket

Högsby kommun har ekonomiska krav på Migrationsverket motsvarande cirka 1,9 miljoner kronor, vilket framgår av den skrivelse som kommunalrådet Ewa Engdahl (C) i dagarna har skickat till Justitiedepartementet och migrationsminister Tobias Billström.

Kraven gäller dels för mottagningar av flyktingar på 1,36 miljoner kronor, dels cirka 500 000 kronor gör utgivna kostnader för familjehemsplacering. Nyligen fick Högsby kommun en skrivelse från Migrationsverket och av den framgick att kommunen inte var behörig att söka flyktingstatusförklaring för sex personer från Liberia.
Det är mot bakgrund av skrivelsen, som kommunen har svarat. Som följd av en skrivelse i oktober månad förra året angående Migrationsverkets handläggning av vissa flyktingärenden med koppling till Högsby kommun beslutade regeringen att återförvisa ärendet till Migrationsverket.
Efter påstötningar och begäran ifrån kommunen om sammanträffande för genomgång av ärendet med Migrationsverket fick kommunen bara en skrivelse, som skulle besvaras inom sex dagar. Migrationsverket har haft cirka fyra månaders handläggning av ärendet innan något händer trots flera påstötningar. Inte har man bemödat sig om en enda kontakt. Enligt Ewa Engdahl verkar det som om handläggningen saknar motstycke och verkligen strider mot grunderna i förvaltningslagen.
Det som krävs är en juridisk helhetssyn i frågan, där Migrationsverket inser att man 2006 gjort en felaktig klassificering av de berörda flyktingarna, men detta ska inte ligga Högsby kommun till last med avsevärda ekonomiska avbräck som konsekvens. Kommunen måste därför tilldelas begärda medel för ifrågavarande flyktingar.
I och för sig kan kommunen förstå att fel ibland kan göras med hänsyn till svårigheter med anhörigas påstådda identiteter och släktskap I detta fall anser kommunen att Migrationsverkets utredning och handläggning varit osedvanligt bristfällig och rent av slarvigt utförd.
Trots envetna försök har inte kommunen lyckats förmå Migrationsverket att förstå och begripa ärendets vidd och ekonomiska betydelse för kommunen. Bristen på helhetssyn ät monumental.
Slutligen poängterar Ewa Engdahl att migrationsminister Tobias Billström måste hjälpa Högsby kommun i detta ärende mot Migrationsverket. Kommunen är beredd att besöka departementet och där klargöra sina ståndpunkter och gärna i närvaro av representanter för Migrationsverket.