Visa endast rubriker

Mörkt på perrongen

Under hela hösten har det varit mörkt på perrongen i Kopparberg. Kommunchefen har vid flertalet tillfällen påtalat problemet för Banverket, men hittills har inget hänt. Nu ska belysningen dock vara på gång att åtgärdas säger Banverket.