Visa endast rubriker

Många drabbas av Ötabkonkurs

Det är många inom turistnäringen på Öland som kommer att förlora pengar efter Ötabs konkurs.