Visa endast rubriker

Ledamöter för nytt bolag

Kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun har fastställt bolagsordning för det nya kommunala bolaget Ljusnarsbergs kommunlager AB. Fullmäktige har även utsett ledamöter och ersättare i styrelsen.