Visa endast rubriker

Lärarvarning får facklig kritik

– Att utdela en varning till de nio lärarna på Torskolans mellanstadium är löjeväckande och uppförstorat. Det gagnar inte någon och självfallet går vi vidare med detta.

Det säger Elsa Jannert som är biträdande kommunombud för Lärarnas Riksförbund, LR.

Den fackliga organisationen har nu sju dagar på sig att svara på tisdagens beslut i kommunstyrelsens personalutskott.

Det var på tisdagens möte som Roland Swedestam (S) och Bert Appert (TP) bestämde att berörda fackliga organisationer ska underrättas om att avsikten är att dela ut en varning.

Bert Appert klargjorde också på tisdagen att ”i slutändan kommer en varning att utdelas till de nio lärarna.”

– Exakt hur vårt beslut kommer att se ut kan jag inte säga. Det är vårt fackliga kommunombud Eva Wendell som har förhandlingsrätten och hon har semester. Så vi får se vad som händer, säger Elsa Jannert.Elsa Jannert håller med om att någon mening i lärarnas brev till föräldrarna kanske var lite olämpligt formulerad.

– Någon olycklig formulering var det kanske, men vi är skyldiga att ha meddelandekontakt med föräldrarna och det har vi regelbundet. Att vi lämnar information till föräldrarna via eleverna är inte alls något konstigt. Eller vill politikerna att vi ska skicka ut information i rekommenderade brev via posten? Innehållet i brevet är inte alls något tyckande, utan självklart är det så att det blir konsekvenser när den schemalagda undervisningstiden utökas. Vi lärare anser att vi redan arbetar till hundra procent. Klart är att någonting måste prioriteras bort.

– När beslutet togs om ökad schemalagd undervisningstid med en till tre timmar per vecka, sade aldrig bildningsnämnden vilka arbetsuppgifter som ska tas bort.

Elsa Jannert tror att det i fortsättningen blir svårt att kunna anordna frivilliga aktiviteter som utflykter och skolresor för eleverna.

– Vi anser att sådana aktiviteter är stimulerande för eleverna. Det gäller också undervisning utomhus som kräver en hel del planering. Men med mer schemalagd undervisning blir det svårt för oss lärare att orka genomföra detta, säger Elsa Jannert.