Visa endast rubriker

Låg simkunnighet i Högsby

Högsby kommun saknar en simhall och det kan vara en av orsakerna till simkunnigheten är låg bland femteklassarna i kommunen.

Detta framgår också att den undersökning, som har gjorts över hela landet, där Högsby intar en blygsam placering.

Gång efter annan har planerna på ett tempererat bad diskuterats i Högsby. Redan 1961 kom ett förslag med en temperad bassäng i Lanhagen, där Lions var beredd att gå in med pengar, men av detta blev det inget. Sedan förekom diskussioner under 1980-talet i samband med Färdplan Högsby och även senare i samband med Mötesplats Högsby under den förra mandatperioden.

Än så länge har det inte blivit något av planerna på en simhall och inget talar heller för en simhall i dagsläget med tanke på det ekonomiska läget.

– Jag är inte helt säker på hur illa vi ligger till med simkunnigheten, det finns ett stort mörketal. Sedan varierar det år från år beroende på att vi har förhållandevis få elever numera. Helt klart är att avsaknaden av en simhall spelar en stor roll i sammanhanget, säger rektor Roger Pettersson vid Frövi­skolan.

Varje sommar erbjuds simundervisning vid fyra badplatser i kommunen. För dem som ändå inte klarar av att lära sig simma brukar det ges möjligheter till simundervisning i en simhall, men det måste ske i någon av grannkommunerna.

– Vi brukar genomföra någon form av slutsim­skola för att förbättra statistiken. En annan faktor att ta hänsyn till i sammanhanget är att många elever, som inte kan simma även har svårigheter i skolan.