Visa endast rubriker

Kritik mot indragen färdtjänst för 94-åring

"Var det verkligen nödvändigt att göra en gammal människa så illa?"

Det undrar en anonym kommuninvånare i en skrivelse till Emmaboda kommun med anledning av att en 94-årig kvinna inte får sin färdtjänst förlängd.
"Finns det ingen medkänsla hos kommunens beslutsfattare? Tänk på hur ett sådant beslut drabbar äldre, svagare människor", heter det i skrivelsen.
"Färdtjänst har för henne varit en möjlighet att besöka släkt och vänner till platser där allmänna kommunikationer saknas. Denna möjlighet har för henne varit en stor trygghet. Det är ju lätt att invända att hon kan åka taxi, men med en liten pension är det kostsamt att betala dyra taxiresor".