Visa endast rubriker

Kontor eller kafé

En ansökan har inkommit till miljö- och byggnadskontoret angående ombyggnad av några lokaler till kontor.