Visa endast rubriker

Konsum i Ruda kan leva kvar trots allt

Ännu är inte sista ordet sagt för Konsumaffären i Ruda, då det finns en intressent, som är beredd att ta över.

Klart är att Konsum slår igen den 31 augusti, vilket har varit bestämt sedan länge.
– Det är knappt om tid, men en intressent som funnits med i bilden förefaller vara mer intresserad än tidigare och nu verkar det också finnas en ekonomisk lösning på gång. Jag kan inte gå händelserna i förväg, men en eventuell uppgörelse bör bli klar under nästa vecka, säger vd Jerry Svennerlind i Konsumentföreningen i Oskarshamn.
Konsum ska avveckla sin varor i affären och en ny affärsidkare får köra igång helt och hållet i egen regi.
– Vi ser helst att en efterträdare köper fastigheten, men kan tänka oss att hyra ut under inledningsfasen. Det vore fördelaktigt om övertagandet kunde sker direkt, alltså den 1 september.
Ansvarig för Högsby kommuns näringslivsfrågor är Jonas Högquist, som i slutet av juni deltog vid en träff i Ruda med samhällsföreningen samt en företrädare för Stångåkonsult samt Stig Hellstöm vid Landbygds Mentorerna. Det finns 14 sådana mentorer i samarbete med länsstyrelser, kommuner och Jordbruksverket vid landsbygdsprogrammet.
– Kommunen kan inte agera i särskilt stor utsträckning. Stig Lindström, som är väl insatt i frågor som gäller affärer på landsbygden, är inte särskilt tilltalad av Konsumaffären i Ruda, då han anser den vara för stor samt att inventarierna är för gamla. Hans uppfattning är att man hellre kunde bygga en ny affär för ungefär samma kostnad, som att köpa den nuvarande, påpekar Jonas Högquist.