Visa endast rubriker

Kommunen vill ha bidrag för att rädda skog

Borgholms kommun vill skydda 200 hektar skogsmark i Rälla och ansöker därför om bidrag på 288 000 kronor av länsstyrelsen.

Det tänkta natur- och friluftsreservatet är en del i fördjupningen av översiktsplanen i Rälla. Nu vill Borgholms kommun, med hjälp av markägarna, skydda stora ytor skogsmark som man anser har natur- och kultur- värden.

– Vi vill bland annat se över stigar, informationstavlor och skyltar, säger projektledaren Göran Borgö på Borgholms kommun.

Värdefulla miljöer inom tallskogen, rasbranten och den kustnära skogen ska områdesskyd- das i samarbete med fastighetsägaren. Göran Borgö menar att skogen på vissa håll är illa åt- gången.

– Den är i dåligt skick på flera platser. Bland annat borde en ny ekskog växa, men den betas nu ner av rådjur. Skogen nära stranden är mest intressant, säger Göran Borgö.