Visa endast rubriker

Kommunen utreder markköp

Ljusnarsbergs kommun har undersökt möjligheten att utnyttja sin förköpsrätt vid en försäljning av en fastighet ute på Näset. Ett stycke mark som skulle kunna styckas av och säljas som attraktiva tomter med sjönära läge.