Visa endast rubriker

Kommunen redovisar ett överskott på 6,3 miljoner

Högsby kommun resultatprognos för i år pekar på ett överskott uppgående till 6,3 miljoner kronor. Ett resultat, som är avsevärt bättre än vad kommunledningen tidigare hade räknat med!

Resultatprognosen är med andra ord väldigt positiv och alltså en klar förbättring sedan föregående prognos. För en knapp månad sedan pekade det mesta på ett nollresultat enligt vad kommunchef Joakim Malmdal uppgav i kommunfullmäktige. De mest betydande differenserna mot budget beror på skatteunderlagsprognoserna, som innehåller ett underskott när det gäller skatteintäkter på 4,8 miljoner kronor samt överskott då det rör de finansiella posterna på 7,3 miljoner.
– Det ser verkligen ljust ut, men vi har för den skull en del ekonomiska problem att brottas med. Vid årets ingång hade vi nämligen 20,6 miljoner kronor att återställa sedan tidigare år och kan vid årets utgång tack vare vinsten få ned underskottet till 14,3 miljoner, säger kommunchef Joakim Malmdal.
Framför allt är han glad över utvecklingen inom tekniska sidan.
– Verksamheterna har gått över förväntan, men visst har vi hållit igen på flera områden med exempelvis anställnings- och inköpsstopp. Prognosen är i vilket fall som helst kanske den bästa julklapp Högsby kommun kunde få!