Visa endast rubriker

Klartecken till friskola i Virserum

Skolinspektionen har godkänt Prolympias planer på att starta en friskola i Virserum.

Skolinspektionen tror visserligen att det finns en risk att den kommunala Centralskolan i Virserum kommer att tvingas läggas ner vid en etablering av friskolan men ser inte detta som något hinder.
– Det finns flera kommunala alternativ inom rimligt avstånd för de elever som väljer att gå i en kommunal skola, kommenterar Lars Nilsson, Skolinspektionens undervisningsråd.
– Eventuella negativa följder av ekonomisk, pedagogisk eller organisatorisk karaktär, bedömer vi vara av omställningskaraktär och inte ha långsiktig verkan.