Visa endast rubriker

Åker blev sjö

Emån har svämmat över ännu en gång i Släthult söder om Högsby och där står 120 hektar åkermark under vatten!

Lantbrukare Stefan Hermansson, Släthult äger en av tiotalet drabbade gårdar i området. För några veckor sedan var framrinningen i Emån 125 kubikmeter vatten i sekunden, men den har minskat avsevärt och ligger nu på 60 kubikmeter.
– Många har uttalat sig om årets översvämningar och framhållit att det inte blev så allvarligt, som man hade befarat. För oss i Släthult med omgivningar har vi i allra högsta grad blivit utsatta för denna vårflod. Tidigast i slutet av maj kan det blir dags att så och det får nog i så fall bli tal om snabbväxande gräs eller spannmål. Dock hinner inte spannmålen att mogna, men kan för den skull användas som ensilage, säger Stefan Hermansson.
Ett år på 1980-talet var han med om en liknande situation och kunde då först i midsommarveckan börja vårsådden eller vad man kunde kalla det för.
– På en del håll har Emåns översvämningar denna vår blivit mindre än vad som först förutspåddes. I det område där jag har min gård gäller detta inte alls, vilket är väl värt att påtala.
Under sommaren 1988 gjordes en invallning av Emån från Högsby och sedan sex kilometer söderut till Åsebo, men den insatsen har inte haft någon som helst betydelse för lantbrukarna i Släthult med omgivningar, som ligger längre söderut.
– Den senaste tiden är det åtskilliga experter, som gång efter annan framhållit att vårens vårflod gav betydligt färre biverkningar än väntat, men ingen av dem har varit i kontakt med mig eller några andra lantbrukare i området. Vi får med största säkerhet vara med om ytterligare översvämningar under kommande år, om än inte årligen, sammanfattar Stefan Hermansson.