Visa endast rubriker

KD vill korta tågresa med en kvart

– Fungerande tågförbindelser är ett måste för ett län som Kalmar län. Bra infrastruktur är ett sätt för oss att locka till oss nya invånare.

Kristdemokraterna Anders Andersson och Monica Bengtsson vill sätta press på regeringen att satsa mer pengar på en satsning på infrastrukturen i länet. tillsammans med sina partikollegor, riksdagsledamot Eva Johnsson från Kronoberg och riksdagskandidat Inga Lill Siggelsten Blum från Blekinge län åkte de på tisdagen tåg och buss till Emmaboda för att där träffas och diskutera hur man ska få till en rejäl satsning på tågtrafiken i sydostregionen.
– Järnvägen mellan våra tre stora städer binder samman sydostregionen och har en avgörande betydelse för regionens framtida utveckling inom både näringsliv och högre utbildning. Vi vill att det ska få ta maximalt 60 minuter till Alvesta, restid i dag 85 minuter, och 45 minuter till Växjö, en resa som i dag tar drygt en timme. För en person som pendlar innebär det 30 minuter kortare pendlingstid varje dag. Snabbare restider med tåg gör också att allt fler väljer att ställa bilen hemma, säger Anders Andersson.
Att Växjös kommunalråd, Bo Frank, flera gånger sagt sig vara tveksam till satsningar på tågsträckan Kalmar-Växjö ser inte KD-politikerna som ett problem.
– Till skillnad från oss har inte Bo Frank helheten klar för sig, men vi ska upplysa honom, säger Eva Johnsson.