Visa endast rubriker

Ja till lager och partistöd

Kommunfullmäktige fastställde partistöd för 2010. Fullmäktige lämnade också klartecken för det planerade lagerbygget vid Kopparbergs bryggeri.