Visa endast rubriker

Inget besked när politiker grillades

Virserums samhällsförening hoppades på att måndagens möte med två landstingsråd skulle ge tillbaka ortens förlorade barnavårdscentral.
Men man fick inga definitiva svar alls.

Barbro Lind, som är sammankallande i samhällsföreningens hälsoråd, är besviken på att Anders Henriksson (S) och Ann Hellenborg (Mp) inte var tydligare.
– Vi ville ha klara besked men det fick vi inte, säger hon. Att det är val om några månader gör naturligtvis inte saken enklare.
– Det känns nästan osäkrare nu men vi måste ändå oförtrutet jobba vidare. Vi har i alla fall träffat politikerna och öppnat upp en behaglig dialog.
Barnavårdscentralens försvinnande i Virserum i höstas var en av huvudfrågorna under mötet med landstingspolitikerna.
– Jag undrar varför det inte skulle gå lika lätt att återöppna barnavårdscentralen som det var att lägga ner den och flytta till Hultsfred. Man har bland skyllt på att avtalet med den nya privatläkaren begränsade möjligheterna men det finns ju gott om andra tomma lokaler i byggnaden.


Anders Henriksson och Ann Hellenborg lovade emellertid att ta med sig frågan och bolla den vidare till tjänstemän inom landstinget.
– Vår utgångspunkt är att jobba för att mammor och barn ska få den bästa vården, säger han. Om det finns en oro bland ortsbefolkningen i Virserum måste vi lyssna på det.
– Därför tar vi med oss frågan till verksamheten för att se om det finns någon möjlig lösning, till exempel med lokalfrågan.


De båda landstingspolitikerna fick under mötet lyssna på en del annan kritik och farhågor, bland annat kring osäkerheten kring privatläkarnas framtid kontra det nya vårdvalet, ambulansen, och effekter av kommunens övertagande av närsjukvården.
– Vi saknar en utvärdering av skatteväxlingen, säger Barbro Lind. Till exempel tar kommunen hutlöst betalt för att göra hembesök. 250 kronor per gång och det finns inget högkostnadsskydd. En patient som behöver få sår omlagda ofta tvingas betala stora belopp.