Visa endast rubriker

Hotet mot Högsby - minskad befolkning

16 år sedan sist men nu har Högsby kommun till slut tagit fram en ny översiktsplan som anger befolkningsutvecklingen som det största framtida hotet mot kommunen.

Plan- och bygglagen säger egentligen att kommunernas översiktsplaner ska förnyas under varje mandatperiod. Inte många kommuner rättar sig efter detta och i Högsbys fall är det 16 år sedan den senaste översiktsplanen.
Nu är den i alla fall färdig och fram till september finns den till allmänt beskådande och de som vill får komma med synpunkter. I november ska planen antas av kommunfullmäktige och i december träder den i kraft.
Översiktsplanen beskriver bland annat Högsby kommuns "möjligheter" och "hot". Bland möjligheterna nämns naturen, blandningen mellan skog- och odlingsmark och Emån.
Planen talar bland annat om en ny ”gröna vågen”. Handeln är också en möjlighet för Högsby, enligt planen.
Det allra största hotet, och det enda som nämns i översiktsplanen, är befolkningsutvecklingen: unga som flyttar ut och en åldrande befolkning. Planen ger också en känga till staten och de små investeringar som skett i länets infrastruktur.
De övergripande målen är allmänt hållna. Högsby ska bland annat bli tryggare, öppnare, mer tolerant och grön.
Ett av de stora målen är också att få en ökad folkmängd (de senaste 60 åren har det bara hänt nio gånger att Högsby kommuns folkmängd ökat). Kommunen vill därför bland annat att befolkningen ska vara "goda ambassadörer". Dessutom vill kommunen utnyttja den nya Strandskyddslagen och öppna upp för strandnära boende.
Andra sätt för att göra så att fler stannar kvar och flyttar in är enligt översiktsplanen att "stödja byalag, föreningars och ungdomars engagemang", "ta vara på landsbygdens möjligheter till tystnad, utrymme och ensamhet", "ta till vara områdets goda tradition av företagande", och "öka värdet i lokal produktion av varor och tjänster".