Visa endast rubriker

Höjning av partistödet

Det kommunala parti­stödet för 2010 höjs med drygt 19 000 kronor. Det har kommunstyrelsen beslutat. Kraftsamling för Ljusnarsberg hade dock helst sett att stödet frysts på fjolårets nivå.