Visa endast rubriker

Högsby Energi får tio miljoner mer i borgen

Högsby Energi AB fick höjd borgen med tio miljoner kronor till 22 miljoner i kommunfullmäktige utan den minsta invändning på måndagskvällen.

Kommunalrådet Ingemar Svanström (C) betonade att bolaget behöver utöka sin kapacitet då efterfrågan på fjärrvärme bara stiger. Tanken är att Högsby Energi ska köpa Elitdörrens tidigare fabrik, som ska användas till panncentral och dessutom finns det presumtiva hyresgäster. Möjligheten att köpa industrilokalen har nyligen dykt upp och det var därför, som fullmäktige valde att höja borgen så pass rejält
Kommunens årsredovisning för fjolåret godkändes. Den visar ett positivt resultat på 14,7 miljoner kronor. Revisorn Lars-Erik Lindén (M) framhöll att det var en mycket tydlig och bra redovisning.
Sedan godkändes årsredovisningarna för Högsby Bostads AB, Högsby Invest AB och Högsby Energi AB.
Budgetförslaget för nästa år samt verksamhetsplanen för 2012-2013 godkändes efter en ovanligt kort debatt.
– Vi ska fortsätta sanera kommunens ekonomi och minska lånekostnaderna. Vi har haft ett bra budgetarbete mellan de olika partierna, tyckte Ingemar Svanström (C).
– Det har varit stor skillnad i förhandlingarna mot tidigare, då partierna har pratat med varandra denna gång. De positiva siffrorna har kanske bidragit. Vi är överens utom på en punkt, nämligen vårdnadsbidraget, som vi är motståndare till, sade Jonas Erlandsson (S).
– Det är en positiv trend och även ett generös budgetförslag. Jag vill inte höja politikerarvodena med 164 000 kronor, utan vill att dessa pengar ska gå till trädplanteringar på skolgårdar, ansåg Gunilla Schollin-Borg (MP).
Det blev voteringsseger med 20-19 för den borgerliga alliansens förslag mot socialdemokraterna om vårdnadsbidraget, som alltså införs. Ännu tydligare eller med 32-5 klubbades politikerarvodenas höjning igenom och där kom Gunilla Schollin-Borgs (MP) trädplanteringar till korta.
Vid sammanträdet gratulerade fullmäktiges ordförande Birger Svanström (C) Berga samhällsförening, som fick utmärkelsen Årets by.