Visa endast rubriker

Gotlandstrafiken från Öland hotad

Färjetrafiken från Grankullavik till Visby är hotad av nedläggning då det gått sämre och sämre för varje år. I höst kommer en utredning att göras för att se om man överhuvudtaget ska fortsätta att köra.

– Vi ska göra en ordentlig utredning innan vi beslutar något, men det ser inte så jätteljust ut vilket självklart är väldigt tråkigt för både Öland och Gotland. Men det är i nuläget för tidigt att dra några slutsatser, säger Ulf Ahlquist, vd på Destination Gotland.

Det är fjärde året i rad som Destination Gotland kör färjetrafiken från Grankullavik till Visby men det går sämre från år till år. I år bestämde man att köra färre turer jämfört med de två senaste åren då färjan gick varje dag. Men trots att man kapat i tidtabellen och i dag bara kör två enkelturer fredagar, lördagar, söndagar och måndagar, ser Ulf Ahlquist redan nu att det inte kommer att gå runt ändå.

Fram till i dag har man i sommar haft 7 202 passagerare och för att det ska gå runt måste antalet passagerare i slutet av sommaren vara 15 000.

– Juli är den populäraste månaden, efter det mattas det bara av så det lär vi inte uppnå med de här siffrorna vi har nu.

En anledning till de låga siffrorna tros vara att man tvingas ställa in många turer på grund av hård vind i år vilket bidrar till osäkerhet från resenärers sida som inte vågar chansa.

– Det har varit väldigt blåsigt i år och vi har fått ställa in elva enkelturer. Det som är problemet är själva inloppet i hamnen. Det är inte riktigt dimensionerat för att ta emot fartyg av den storleken. Blåser det för mycket så går det inte att anlägga färjan där. Och då har vi varit tvungna att ställa in, vilket skapar ett sämre underlag.

Det var 2007 som Destination Gotland i samarbete med Borgholm kommun, som rustade upp hamnen och gjorde investeringar, började att köra på sträckan mellan Grankullavik och Visby och ambitionen när man startade trafiken var att den skulle bli långsiktig.

– Samarbetet med kommunen har varit jättebra, det ser tyvärr snarare ut som att det är ett fysiskt problem. Man skulle kunna utveckla hamnen för att göra det bättre men det skulle kosta väldigt mycket pengar. Intentionen är ju både från rederiets- och Borgholm kommuns sida att fortsätta även i framtiden, men för att kunna göra det måste det finnas ekonomi i botten och i dag ser det tyvärr mörkt ut på den fronten.