Visa endast rubriker

Gamla visioner förnyar Byttan

Det är 30 år sedan arkitekten bakom Byttan avled. Men hans idéer lever i allra högsta grad. Nu banar kommunen väg för att förverkliga Sven Ivar Linds visioner.

Fyra gamla hästkastanjer i en kvadrat var ursprunget till Sven Ivar Linds ritningar för hur "nya" Byttan skulle utformas 1939, sedan den gamla byggnaden i stadsparken hade dömts ut. Men planerna stannade vid byggnaden. Den utvändiga gestaltningen, som skulle förstärka det kvadratiska uttrycket, blev inte av.
Nu, 71 år senare, kan det bli ändring på det.
I dagarna har samhällsbyggnadskontoret ansökt om tillstånd hos Länsstyrelsen till markingrepp i eller invid fornlämning med avsikt att få anlägga stenmur och terrass vid Byttan, som ägs av kommunen och hyrs ut till en krögare.
– Beslut om byggande och finansiering är inte fattade än, men jag ville ha grävtillståndet klart ifall något händer snabbt, säger landskapsarkitekten Helén Nordin på samhällsbyggnadskontoret.
Det är dock inte troligt att det blir något grävande i år - eller att hela ombyggnaden görs vid samma tillfälle. I första läget handlar det om att bygga en 105 centimeter hög mur i den västra delen, i anslutning till byggnadens entré.
I detaljplanen står det skrivet att en ombyggnad av terrassen ska göras utifrån arkitektens intentioner. Det blir dock inte exakt som Sven Ivar Lind ville ha det. Det kvadratiska formspråket finns kvar i kommunens nya förslag, med tillhörande murar och friser i kalksten. Antalet terassnivåer är två istället för ritningarnas tre, med beläggningar av kalksten och grus.
Det finns även planer på att återplantera hästkastanjerna som fanns när ursprungsritningarna kom till.