Visa endast rubriker

Från norr till söder på cykelsadeln

En 30 mil lång cykelbana som sträcker sig runt hela Öland. Det är ett förslag som snart kan bli verklighet.

Redan för fem år sedan satte Moderaterna ihop en skrivelse till Ölands kommunalförbund där man ville inleda en förstudie angående en cykelbana runt hela ön. Nu är den ekonomiska förstudien i gång. Någon gång i oktober ska den presenteras och studien kommer visa om det är värt att satsa runt 80 till 90 miljoner kronor på en cykelväg.

– Just nu kollar man på vad det skulle innebära om man gjorde en cykelväg runt Öland. Man tittar på butiker som skulle kunna ploppa upp och vad det skulle kunna dra till sig i form av turism, säger Eddie Forsman (M).

Förhoppningen är att cykelturisterna ska vallfärda till Öland för att uppleva ö-livet från cykelsadeln.

– Nu är bollen rejält i rullning. En sådan här satsning skulle kosta runt 80 till 90 miljoner, men det är pengar man skulle kunna få tillbaka inom några år, säger Eddie Forsman.

Det är just det som den ekonomiska förstudien kommer att visa. Studien tas fram i samarbete mellan Ölands kommunalförbund, Trafikverket och regionförbundet där Eddie Forsman sitter som vice ordförande. Regionförbundet är också projektägare.

– Studien ska ge en slutsats. Så här blir det, så här många turister kommer och så här mycket genererar in i kommunerna. Det är en stor apparat som vi vill göra från grunden, säger Eddie Forsman.