Visa endast rubriker

För några år sedan gjorde Cementa ett försök...

För några år sedan gjorde Cementa ett försök att elda med fjädrar från Guldfågeln. Det gick inte så bra. Men nu ska fjädrar åter in i ugnarna.

Cementa gör nya försök med fjädrar
För att göra cement behöver man värma upp kalkstenskross till 1?450 grader. Det säger sig självt att det kräver enorma mängder energi. Energi som man i första hand tar från finmald stenkol, importerat från Ryssland.
Under själva produktionen frigörs dessutom koldioxid från kalkstenen och cementtillverkning är med andra ord en stor utsläppskälla av CO2. I Degerhamn släppstes 246?000 ton CO2 ut under 2009.
Men även cementproducenter vill värna om miljön och bli mer koldioxidneutrala, och på Cementa i Degerhamn har man exempelvis ­påbörjat försök med att elda plastavfall. Det finns också ett avtal med KSRR om att börja en försöksbränning av sorterat hushållsavfall. Nu läggs kycklingfjädrar till den här alternativa bränsle­- säcken.

Men ni har redan försökt med fjädrar, och lagt ned projektet?

–?Det försöket gjordes väldigt spartanskt med manuell hantering och utan bra förberedelse. Det var ett spel, ett vågspel, säger Thomas Lind, fabrikschef.
Nu investerar Cementa sex miljoner kronor i fjäderanläggningen. Det viktiga är att fjädrarna torkas innan de bränns, och där behövs en hel del energi. Men den finns redan, i form av spillvärme från kalkugnarna.
Torkade fjädrar ger ungefär lika mycket energi som träflis, vilket betyder att ett kilo fjädrar ger ungefär två tredjedelar av den energi som kan utvinnas ur ett kilo kol.
–?Vi räknar med att minska koldioxidutsläppen med 3?000 ton per år, säger Thomas Lindh.
Även Guldfågelns vd Jimmy Samuelsson är nöjd med uppgörelsen.
–?Det här är en win-win situation. Det sparar pengar för båda företagen, samtidigt som vi sparar på utsläpp och får bättre miljöprofil.
text