Visa endast rubriker

Folkbiblioteken hotade av skolnedläggning

Bibliotekschefen i Västervik Elisabeth Axelsson varnar nu för att flera av biblioteken på landsbygden kommer att försvinna, om politikerna genomför den planerade nedläggningen av småskolorna.