Visa endast rubriker

Fjorton får lämna skolan

Stora förändringar är på gång inom bildningsförvaltningen i Ljusnarsbergs kommun. Fjorton årsarbetare har sagts upp och en ny ledningsorganisation håller på att förhandlas.