Visa endast rubriker

Felaktig broschyr kommer att rättas

Turistbyråns Jenni Leppelt påpekar att det var den mänskliga faktorn som slog till när Virserums karta ritades om i den nya turistbroschyren.

– Turistbroschyren är en stor produktion med många inblandade, säger hon. Det är olyckligt att det blev så många fel men det är naturligtvis inget vi har gjort med flit bara för att det var Virserum.
Jenny Leppelt berättar att misstagen i 2010 års turistbroschyr inte är unika på något sätt.
– Det brukar bli fel varje år men ofta mindre saker som bara vi själva brukar upptäcka.


Enligt Jenni Leppelt upptäckte turistbyrån själva felaktigheterna på sidan med stadsvandring i Virserum. Hon berättar att man redan då började planera för en kompensation.
– Så snabbt som möjligt ska vi trycka upp en ny separat och korrekt stadsvandringskarta över Virserum, säger hon. I den ska vi vara noga och mäta in på millimetern.


Som OT kunde berätta i onsdagens tidning, saknades millimeterprecision i den version som nu gått ut i 15 000 exemplar. Bland annat placerades naturreservatet Länsmansängen på kyrkogården och Telemuseet i gatuköket.