Visa endast rubriker

Fartdårar nattetid på Ölandsbron

Trafikvakter på Ölandsbron nattetid berättar om fartdårar på bron.

– Två bilar var säkert uppe i 180, säger Ingvar Jacobsson.

- Det var två bilar som körde i kapp och var säkert uppe i 180 kilometer i timmen. Det bara visslade till, berättar trafikvakten Ingvar Jacobsson.
Vissa nätter lyfter NCC upp en del av bron cirka 4 millimeter för att kunna ta bort rullager och gjuta nya. Under den tiden spärras Ölandsbron av och endast en bil får passera broarbetet, oavsett körriktning, åt gången. Därför finns vakter på plats för att lotsa fram trafiken, men många respekterar inte deras arbete.
- Varje natt kommer det alltid någon fartdåre. Förra veckan fick vakterna hoppa undan när det kom en bil i full fart, berättar Ingvar Jacobsson.
Ingvar Jacobsson har lång erfarenhet av att agera trafikvakt och åker runt på många platser i Sverige. Han menar att problemen finns överallt. Lyckligtvis har han aldrig varit med om att någon vakt blivit allvarligt skadad, men det har varit nära flera gånger. Skulle en bil tappa kontrollen när den kommer i full fart så kan det vara över.
- Ja, då är det kört. Vi som jobbar som vakter är luttrade så vi passar oss. Men ibland är det riktigt otäckt.
Arbetsledaren på Ölandsbron, Jonas Eliasson, säger att det påverkar arbetet om fordon kör för fort eller bromsar in häftigt när de har lyft upp bron.
- Men det är inte det viktigaste. Vi vill inte att någon bil kör in ryggen på trafikvakterna, säger han.
- Annars märker inte vi så mycket eftersom vi är under bron utan får mest rapporter via radion.
NCC:s platschef på Ölandsbron, Anders Kåreberg, är medveten om att många bilister passerar vägarbetet i alldeles för hög hastighet.
- Det går mycket fortare på nätterna. Frågan är också hur många som är påverkade eller inte, säger han.