Visa endast rubriker

Förskola på intraprenad?

Fyra anställda vid förskolan Linåkern i Kopparberg vill starta en förskoleavdelning via intraprenad. Verksamheten ska rikta sig till barn i åldrarna ett till fem år.