Visa endast rubriker

Föreningarna får bidrag på 977 000 kronor

Efter en rad turer och åtskilliga inlägg har kommunstyrelsen föreslagit att föreningarna för innevarande år får dela på 977 000 kronor, som utgör ett kombinerat verksamhets-, drift- och anläggningsbidrag.

Denna fråga har varit en svårknäckt nöt och reaktionerna har heller inte uteblivit. Tidigare fanns faktorer, som talade för att bidraget skulle dras in till stora delar, men så blir det inte. Uppfattningarna gick i olika riktningar vid tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen, men ingen av ledamöterna reserverade sig.

Alltså står en enig kommunstyrelse bakom förslaget att dela ut 977 000 kronor till föreningarna och allt tyder på att utgången blir densamma, då frågan slutgiltigt avgörs i kommunfullmäktige den 6 september. Utbildningsutskottet ska dessutom ska göra en revideringen av bestämmelserna för kommunala bidrag till organisationer.

– Det handlar om ett extra bidrag och nu när detta betalas ut kommer vi i rätt fas, då det tidigare har varit en eftersläpning. Sedan har det funnits olika uppfattningar i frågan, men det är en annan sak, säger kommunalrådet Ingemar Svanström (C).Kommunstyrelsen har bestämt om en nyordning för bidragen till nästa år, som går ut på att föreningarna ska lämna in bidragsansökan senaste den 1 maj och utbetalningen sker sedan senast den 30 juni. Driftbidraget kommer att baseras på närmast föregående års verksamhet.

Före semestern gjorde kommunstyrelsen besök hos dryga tiotalet företag och denna månad blir ännu fler företagsbesök.

– Vi har fått väldigt god respons vid dessa besök vill då få besked av företagen vad de tycker om kommunens service exempelvis. Dessutom har vi fått goda resultat i olika undersökningar om företagarnas attityder till kommunen.

Allt tyder på att Högsby och Hultsfreds kommuner får en gemensam teknisk förvaltning till årsskiftet. Juridiskt sett är det inte helt klart, men det finns faktorer, som talar för ett kommunförbund.

Kommunägda Högsby Energi AB har köpt Indiwos fabrikslokaler i Högsby, som ska göras om till en framtida panncentral.

Däremot kommer Högsby kommun inte att ställa upp med begärda cirka 10 000 kronor till finansieringen av boken Gods och Gårdar i Kalmar län.

Om det gamla badhuset i Högsby ska säljas av kommunen är inte klart, utan först vill man få klartecken från länsstyrelsen och Trafikverket.