Visa endast rubriker

Får bidrag till kamp mot droger

Länsstyrelsen har beviljat Högsby kommun ett bidrag på 120 000 kronor och dessa pengar kommer att användas till en tjänst som drogsamordnare i kommunen.

Drogsamordnaren ska bland annat arbeta med förbyggande insatser då det handlar om alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande insatser. Länsstyrelsen har gjort bedömningen att den pågående och planerade insatsen i Högsby kommun är värdefull och bör stödjas. Kommunens ansökan stämmer väl överens med regeringens krav på bidragstagaren.
Kommunen hade sökt 357 250 kronor, men får alltså nöja sig ungefär en tredjedel, eftersom så många ansökningar hade lämnats in.