Visa endast rubriker

Elev JO-anmäler Linnéuniversitet

Justitieombudsmannen inleder en utredning mot Linnéuniversitetet sedan en elev gjort en anmälan. Eleven ville tillgodoräkna sig en kurs vid Sjöfartshögskolan, men fick avslag. Enligt eleven diarefördes aldrig beslutet och därför kunde han inte överklaga. Efter påtryckning diarefördes avslaget i början av året. Så snart eleven fick reda på att ärendet diarieförts så överklagade han beslutet. Så sent som 2 juni hade eleven däremot fortfarande inte fått svar från Överklagandenämnden. Eleven pekar nu på sju punkter där skolan ska ha agerat felaktigt.