Visa endast rubriker

Edmark inför rätta

Bryggans vänner var ett enmansprojekt. Förre Ötab-ordföranden och kommunpolitikern Rolf Edmark (M) lät "sponsorpengar" gå direkt in på sitt privata konto men nekar till att gjort sig skyldig till brott.

Uppståndelsen och turerna kring den numera beryktade fakturan från Bryggans vänner på norra Öland till Ölands Turist AB får nu sitt rättsliga efterspel.
På torsdagen ställdes Rolf Edmark inför rätta i Kalmar tingsrätt åtalad för trolöshet mot huvudman.
– Pengarna har använts i bryggprojektet, till resor och undersökningar. Jag drev det som ett privat projekt och det var anledningen till att pengarna fördes över till mitt eget konto, sade Rolf Edmark.
Det var 2007 som den dåvarande Ötab-ordföranden och ekonomichefen Rolf Edmark lämnade in en faktura på drygt 34000 kronor till Ötab. Denna attesterades direkt av turistchefen Gustaf Öholm och pengarna betalades ut till Bryggans vänners konto. Dagen efter såg Rolf Edmark till att de hamnade på hans privata konto.
Den aktuella fakturan innehåller en rad direkta felaktigheter, bland annat ett påhittat organisationsnummer. Dessutom anges en person som referens trots att denne inte hade någon som helst kännedom om innehållet.
– De felaktiga uppgifterna beror på att jag använde en fakturamall som jag inte ändrade, hävdar Rolf Edmark.
Ett av de vittnen som hördes under förhandlingen var Gustaf Öholm. Han anser inte att Ötab led skada eller blev vilselett vid utbetalningen av pengar till Bryggans vänner.
Under rättegången framkom också att Rolf Edmark vid ett tillfälle använde pengar från Bryggans vänners konto att betala hyra för en lägenhet i Linköping. Detta berodde enligt honom själv på en tillfällig likviditetsbrist. Pengarna återbetalades för övrigt i samband med att historien började uppmärksammas i pressen.
Åklagaren menade i sitt slutanförande att Rolf Edmark genom sitt agerande allvarligt missbrukade sin förtroendeställning inom Ötab. Planerna på en ny brygga vid stranden i Kuggeboda/Svartvik beskriver han som en dröm men inget mer.
– Rolf Edmark bör dömas till villkorlig dom kombinerat med kännbara böter, yrkade Hans Ranholm.
Tingsrättens utslag meddelas om två veckor.