Visa endast rubriker

Dålig kunskap hos skogsägare

Många av länets skogsägare saknar kunskaper om hur de ska ta hand om sin skog och nu uppmanar Skogsstyrelsen fler att ta vara på möjligheten och gå de kurser som erbjuds.